Majitelé motorových vozidel zbystřete! Víte, co je to pojištění MaxiON?

Pojištění finanční ztráty pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu pojistného plnění na majetkové újmy z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení). Jinými slovy: MaxiON je náhrada újmy pojištěného, kterou utrpěl tím, že poškozenému nahradil nebo mu vznikla povinnost nahradit majetkovou újmu, která je vyšší než limit pojistného plnění z povinného ručení, což […]

Majitelé motorových vozidel zbystřete! Víte, co je to pojištění MaxiON? Přečíst celý článek...