Nadpis je trochu zavádějící. Víme, že samozřejmě víte, jak auto zabrzdit – šlápnete na brzdový pedál a brzdíte. Ovšem úplně tak jednoduše jsem to nemyslel. Měl jsem spíše na mysli to, jestli víte, jak brzdy fungují, jaké jsou jejich druhy, které jsou lepší a v neposlední řadě i to, jak se o ně starat. Následující článek by vám toho mohl o brzdách dosti osvětlit.

Trocha teorie ze základní školy:

Brzda je technické zařízení sloužící k zastavení nebo zpomalení pohybujícího se předmětu nebo pro jeho udržení v klidu. Kinetická energie je při brzdění zpravidla přeměňována v jiný druh energie, část energie se při brzdění vždy přemění v teplo. Existuje mnoho druhů brzd a my si uvedeme a popíšeme pouze ty, které se nejčastěji používají v automobilismu.

 

Dalo by se říci, že existují 4 základní způsoby, jakými se brzdy aktivují:

 1. Hydraulicky Princip přenosu síly u hydraulických brzd je založen na Pascalově zákoně. Řidič tlačí na brzdový pedál a síla je pomocí brzdové kapaliny přenesena až na brzdový píst. V dnešní době se k umocnění brzdné síly používají různé posilovače brzdného účinku. Díky tomu, že kapalina je prakticky nestlačitelná a vůle brzd jsou malé, tlak roste rychle a brzdy reagují s rychlou odezvou. Tento způsob je u aut nejrozšířenější.
 2. Za pomoci lanka – Nejspíš si říkáte co to tady melu za bláboly, nyní se přeci bicykly nezaobíráme. Ano to je pravda, ale u aut se také pro zabrzdění ruční brzdy nejčastěji používá tento jednoduchý mechanismus (i když ho už vytlačují elektronické parkovací brzdy). Zatáhnete za ruční brzdu, lanko se napne, tím se sevřou čelisti ruční brzdy a auto se ani nehne.
 3. Pneumaticky – Jedná se o podobný princip jako u hydraulických brzd, jen s tím rozdílem, že médium není brzdová kapalina, ale stlačený vzduch. Kompresor stlačí vzduch do tlakové nádoby, po sešlápnutí brzdového pedálu se stlačený vzduch uvolní do brzdového systému a začne tlačit na brzdové písty v samotných brzdách. Toto řešení má jednu velkou nevýhodu: po sešlápnutí se většinou projevuje zpoždění, než se celý brzdový systém vyplní stlačeným vzduchem. Tento typ se běžně používá u nákladních automobilů.
 4. Podtlakem – Jedná se o motorovou brzdu, kdy se vyvolá podtlak ve válcích samotného motoru. Na podobném principu je založeno brzdění podřazením, tedy zařazením nižšího převodového stupně. Používá se u některých nákladních vozů.

Dále by se daly brzdy automobilu rozdělit do dvou druhů, podle brzdného mechanismu:

 1. Kotoučové brzdy – Jsou brzdy, jejichž pracovní částí je kotouč, brzděný přítlakem brzdových destiček za pomoci pístů umístěných v brzdovém třmenu. Tato konstrukce dobře odvádí teplo, je lehčí a výkonnější, avšak jsou dražší a náchylnější na nečistoty. Tyto brzdy se v dnešní době používají asi nejhojněji.
  • Kotouč je v drtivé většině případů kovový, ale u nejdražších sportovních aut může být i s příměsí keramických nebo uhlíkových částic. Při brzdění dochází ke značnému zahřívání brzdového kotouče, proto bývá často opatřen uvnitř soustavou kanálků, kterou prochází vzduch, což napomáhá chlazení. Brzdové kotouče se provozem postupně opotřebovávají.
  • Brzdové destičky jsou destičky přitlačované brzdovými písty. Jsou konstruovány tak, aby při kontaktu s brzdovým kotoučem vznikalo velké tření. Během provozu dochází k opotřebovávání těchto destiček. Někdy mívají zabudovaný senzor, který upozorní řidiče na nutnost výměny.
 2. Bubnové brzdy – Jsou brzdy, jejichž pracovní částí je buben, brzděný přítlakem brzdových čelistí s obložením zevnitř obvodu bubnu za pomoci rozpěrného mechanismu. Tyto brzdy jsou uzavřené a nemohou se znečistit, oproti kotoučovým brzdám má jejich obložení mnohem větší životnost. Nevýhodou je nižší brzdný účinek a snadné přehřátí při delším nebo prudkém brzdění a tím pádem snížení již tak menšího brzdného účinku.
  • Brzdové bubny se vyrábějí ze slitin pevných kovů, aby měl vysokou odolnost proti otěru. Bubny musí být tvarově i tepelně stálé a musí dobře odvádět teplo vznikající při brzdění.
  • Brzdové čelisti bývají vyrobeny z ocelového plechu ve tvaru půlměsíce. Na brzdových čelistech je nalepeno případně přinýtováno brzdové obložení. Brzdové obložení je materiál vyráběný z pilin různých kovů a pojidel stejně jako u brzdových destiček.

Brzdová kapalina

Účelem brzdové kapaliny je přenášet sílu prostřednictvím tlaku. Protože oleje poškozují těsnění a hadice brzdového systému, nebývají obvykle brzdové kapaliny vyráběny z ropy. Většina dnešních kapalin je založena na glykoletherech, existují však i kapaliny na bázi minerálních olejů a silikonových olejů.

Kapaliny se rozdělují třídami tzv. DOT. DOT je v podstatě rozdělení brzdových kapalin podle bodu varu, čím vyšší DOT, tím vyšší bod varu a teoreticky lepší brzdný účinek při dlouhém nebo prudkém brzdění. Nejběžněji se používají DOT 3 a DOT 4, vyšší DOT jsou pak jen závodní a sportovní kapaliny. Ovšem není pravidlem, že čím vyšší DOT, tím lépe. Vždy je něco za něco. Čím vyšší teplota varu, tím snadněji brzdová kapalina absorbuje vzdušnou vlhkost a musí se tím pádem častěji měnit.

Pár rad na závěr:

 • Co se týče brzd, dodržujte servisní intervaly. Myslím tím nájezd kilometrů – plus, mínus 1000 km. Nemyslete si, automobilky mají dobře spočítané, kdy je zapotřebí brzdové obložení vyměnit. Destičky by měly vydržet 40 000 – 60 000 km a kotouče 80 000 – 120 000 km v závislosti na druhu zvoleného obložení, kotoučů a stylu jízdy či hmotnosti vozu. Bubnové brzdy by měly vydržet 150 000 – 250 000 km podle stylu jízdy.
 • Pokud při brzdění uslyšíte kovový, chrčivý nebo pískavý zvuk, který se neslučuje s normálem, nechte si překontrolovat či případně vyměnit brzdové obložení a kotouče nebo bubny.
 • Pravidelně měňte brzdovou kapalinu. Brzdová kapalina pohlcuje vzdušnou vlhkost a díky tomu je potřeba jí zhruba jednou za dva roky vyměnit, aby se nesnižoval brzdný účinek.
 • Vždy dodržujte DOT brzdové kapaliny určený výrobcem svého vozu.
 • Nejezděte agresivně a stylem brzda – plyn – brzda. Brzděte podřazováním a do křižovatek dojíždějte plynule. Divily byste se, kolik můžete ušetřit na brzdovém obložení.

-TJ-

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními na sociálních sítích.