Václav Kamínek, absolvent ŠKODA AUTO a.s. Středního odborného učiliště strojírenského je jedním z 29 nejlepších učňů roku 2012 v koncernu Volkswagen. Kamínek za své mimořádné výkony získal cenu „Best Apprentice Award“, kterou koncern Volkswagen každoročně uděluje. Touto cenou koncern pravidelně oceňuje mimořádné odborné výkony svých učňů. Předávání cen proběhlo v pátek 30. listopadu v rámci setkání představenstva a koncernové podnikové rady v Mnichově.

„Jsme šťastní a hrdí, že i v letošním roce patří do vybraného okruhu oceněných mladý zaměstnanec společnosti ŠKODA AUTO,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti za oblast personalistiky. „Václavu Kamínkovi moc blahopřeji. Toto ocenění opět potvrdilo vysokou úroveň výuky v naší společnosti a vysokou odbornost našich zaměstnanců, jež je dlouhodobě firmou ve spolupráci s odbory KOVO podporována. Kvalifikované odborné vzdělávání na našem středním odborném učilišti nabízí žákům vynikající profesní základ a podniku zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech.“

Oceněný Václav Kamínek absolvoval teoretickou a praktickou výuku v čtyřletém maturitního oboru „Mechanik seřizovač“ na ŠKODA AUTO a.s. Středním odborném učilišti strojírenském v letech 2007 až 2011. Jako úspěšný absolvent školy dostal nabídku zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO a nastoupil do nářaďovny, kde pracuje jako obráběč kovů. V krátkém čase zvládnul činnosti na svém pracovišti a podle hodnocení svých nadřízených se jedná o mladého schopného a perspektivního pracovníka, u kterého se doporučuje další profesní rozvoj. Vyznamenán byl za výborné studijní výsledky, odborné výkony při praktické výuce i v rámci své současné profese.

 

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské patří mezi největší a nejlepší vzdělávací instituce svého druhu v České republice a zájem uchazečů o nabízené obory neustále roste. Plynule se zvyšuje jak počet, tak i kvalita žákyň a žáků. Stále více žáků se přitom také rozhoduje pro čtyřletý studijní obor zakončený maturitou. V současné době se ve firemním odborném učilišti připravuje na svoje budoucí zaměstnání více než 950 učňů. „Těší nás rostoucí zájem o technické obory, které naše firemní odborné učiliště nabízí. Velký zájem uchazečů dokazuje atraktivnost společnosti ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele. Především jsme rádi za rostoucí poptávku ze strany dívek,“ doplňuje Wojnar.

Ve školním roce 2012/2013, který začal letos v září, zahájilo své odborné vzdělávání s cílem získat výuční list téměř 270 nových žáků. Nejoblíbenějšími učebními obory jsou automechanik, autoelektrikář a elektrikář. Přes 100 nových žáků navíc zahájí čtyřletý studijní obor zakončený maturitou. Oborem, kde je poptávka nejsilnější, je specializace průmyslový logistik. Po úspěšném ukončení studia dostanou všichni absolventi nabídku pracovního místa ve společnosti ŠKODA AUTO.

Koncern Volkswagen uděluje cenu „Best Apprentice Award“ nejlepším učňům koncernu a jednotlivých značek z celého světa už od roku 2001. V tomto roce se soutěže poprvé zúčastnili také učni ze společnosti MAN a Porsche.

Tisková zpráva/-PS-

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními na sociálních sítích.